• чт. окт. 28th, 2021

Альоша Даков: Настояваме за реални мерки за подобряване на енергийната ефективност

Bychaspic

окт. 14, 2021

Общинските съветници от „БСП за България“ няма да подкрепим План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030. Въпреки това ние ще участваме активно в осъществяване на контрол и настояваме за реални мерки за подобряване на енергийната ефективност.

Това каза Альоша Даков по време на заседанието на Столичния общински съвет във връзка с приемане на План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030 г., включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.

„Разглежданият стратегически документ е от особена важност, тъй като касае мерки за подобряване на енергийната ефективност. Настоящата ситуация с галопиращи цени на енергоносителите прави темата критична за развитието на Столична община. За съжаление, вносителите, в лицето на кмета на Столична община и екипа, който го е изготвил, за пореден път предлагат дейности, които могат да бъдат извършени ефективно от СО, да бъдат възлагани на външни фирми и да се търсят публично-частни партньорства. Нещо, което звучи добре, но сме наясно каква е нормативната база на такъв тип партньорства, наясно сме и с редицата неуспехи в годините“, обясни той.

Общинският съветник даде и конкретен пример, свързан с инсталиране на фотоволтаични инсталации на общински сгради като училища, детски градини и администрации. „Дейност, която може да бъде реализирана в кратък срок, да бъдат реализирани значителни икономии от бюджета на СО. Тази дейност се предвижда да бъде реализирана по линия публично-частно партньорство по изключително неясен за мен механизъм“, заяви Альоша Даков.

Източник: http://epicenter.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.