• чт. окт. 28th, 2021

Бизнесът не подкрепя Плана за възстановяване в сегашния му вид

Bychaspic

окт. 3, 2021

Бизнесът не подкрепя Националния план за възстановяване и устойчивост в сегашния му вид. Националният икономически съвет обсъди предложения вариант и не приема както проблемните за Европейската комисия области – енергиен преход и съдебна реформа, така и влошената програма за икономическа трансформация, се казва в съобщение от Асоциацията на индустриалния капитал в България  (АИКБ).

„Настояваме средствата, които бяха отклонени и пренасочени към финансови инструменти да се възстановят в пълен размер за директна подкрепа на иновациите инвестициите в предприятията. Ако това не се случи, страната ни рискува да бъдат замразени средства за създаване на финансови инструменти, чието предлагане и в момента надвишава многократно търсенето им, а в допълнение да се пилее и ресурс за такси за управление. У нас има достатъчно много финансови инструменти и бизнесът ясно е показал до колко ги припознава. Няма как да очакваме по този начин бързо и рязко да се увеличат инвестициите и българската икономика да се възстанови и започне бърз темп на растеж“, пояснява председателят на АИКБ Васил Велев.

Работодателските организации дадоха многобройни примери за „залежали” финансови инструменти, инвестирани едва 15% от общия ресурс за 6 години, като платените такси за управление са 30% от инвестирания ресурс. В същото време, от началото на кризата, причинена от COVID-19, българските предприятия са декапитализирани и с ограничени възможности да инвестират. Ето защо пряката подкрепа ще осигури нужната ликвидност и ще насърчи и активира допълнителни частни инвестиции.

Представителните на национално равнище организации на работодателите, обединени в АОБР, заявиха, че не съгласуват плана в този му вид и няма да приемат вариант под 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията. АОБР предложи на вниманието на НИС три варианта на промени на програмата за икономическа трансформация. В тях се настоява средствата, които са отклонени за финансови инструменти – гаранционни и дялови инструменти за растеж да се възстановят за пряка подкрепа на иновациите и инвестициите за технологична модернизация, цифровизация, енергийна и ресурсна ефективност, както и за ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност. Обсъдено бе и предложение за увеличаване на средствата за подкрепа на изграждането на ВЕИ за собствени нужди на предприятията с възможност за съхранение на енергията. Така българските предприятия ще могат да се възползват от финансов ресурс за пряка подкрепа в размер на близо 1.067 млрд. лв.

Освен тези корекции Асоциация на индустриалния капитал в България предлага средствата за организация и управление на грантовите схеми да бъдат намалени от 5% на 3%.

Министърът на икономиката Даниела Везиева е поела ангажимент работодателските организации да получат в началото на следващата седмица за съгласуване преработения вариант на програмата за икономическа трансформация.

По време на заседанието АИКБ предложи спешно прехвърляне на изграждането и управлението на Единна входна точка (ЕВТ) за подаване на икономическа информация от Агенция по вписванията към Националния статистически институт. Така чрез свързване на системите на НСИ, НАП и Агенция по вписванията бизнеса ще подава годишните си финансови отчети на едно-единствено място, при това безплатно. АИКБ отчита, че създаването на тази Единна входна точка би допринесло за намаляване на административната тежест върху бизнеса и съответно за подобряване на бизнес климата в страната.

Източник: https://economic.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.