• ср. апр. 24th, 2024

ГЕРБ искат правила за работата на комисията, определяща членовете на антикорупционната комисия

Bychaspic

апр. 4, 2024

Приемане на процедурни правила за работата и дейността на Номинационната комисия при определяне на членовете на Комисия за противодействие на корупцията (КПК), предлагат от ПГ ГЕРБ-СДС с внесен от тях проект на решение, сочи справка в интернет страницата на Народното събрание.

Припомняме, че според последните промени в законодателството в тримесечен срок от влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията Народното събрание следва да избере членовете на новата КПК.

Според предлаганите правила за работа на Номинационната комисия, свързана с избора на КПК, първата ще се състои от петима независими членове – по един член, предложен от Върховния касационен съд, Висшия адвокатски съвет, Министерството на правосъдието, омбудсмана и Сметната палата. Членовете на Номинационната комисия, както и членовете на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) трябва да отговарят на изискванията, разписани в Закона за противодействие на корупцията, а именно: да са български гражданин и да нямат друго гражданство; да не са осъждани за престъпление, да не са лишени от правото да заемат определена публична длъжност, да нямат просрочени публични задължения над минималната работна заплата и да не са били членове на ръководен или контролен орган на политическа партия в последните пет години. Сред изискванията са и през последните пет години да не е бил народен представител, член на Европейския парламент, член на Министерския съвет или да не е заемал длъжност в политическия кабинет на орган на изпълнителната власт.

Срокът за определяне на членове на Номинационната комисия от въпросните органи е до 15 дни от получаване на поканата. След представянето на предложенията, комисията за превенция и противодействие на корупцията определя и обявява на интернет страницата на Народното събрание съставът на Номинационната комисия, като първото ѝ заседание в срок не по-късно от 15 дни от датата на решението. Предвидено е Номинационната комисия да заседава в сградата на Народното събрание и да се подпомага административно от сътрудниците на Комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Предвижда се Номинационната комисия да приема решения с мнозинство от гласовете на всички членове на комисията, а членовете да извършват подбор по допустимост на кандидатите за КПК. Предвидено е още Номинационната комисия да изготвя и внася пред Комисията за превенция и противодействие на корупцията на Народното събрание, а докладът следва да съдържа становище за представянето на кандидатите, изготвено след изслушването им, както и препоръчително оценяване, изготвено на база заключение за: изпълнение на законовите изисквания, нравствените и професионалните качества на кандидатите и тяхната квалификация и опит, специфичната подготовка и качества, както и мотивацията им за заемане на съответната длъжност и концепцията им за работа на антикорупционната комисия.

С други текстове се предлага ред за номиниране на кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията – мотивирани предложения за кандидати за членове могат да се правят от народни представители или юридически лица с нестопанска цел в обществена полза.

Източник: http://epicenter.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *