• пт. сеп. 29th, 2023

Големият интерес подчертава нуждата от разширяване на Вертикалния газов коридор

Bychaspic

сеп. 11, 2023

Търговският интерес, наблюдаван по време на провелата се необвързваща фаза на пазарния тест за междусистемни точки по Вертикалния газов коридор, е изключително висок. Това разкри изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов по време на провелата се в Солун работна среща между компаниите „Булгартрансгаз”, гръцката DESFA, „Ай Си Джи Би”, FGSZ, Transgaz, Eustream и Gastrade.

Той отбеляза, че интересът към точките Кулата/Сидирокастро и Кардам/Негру Вода е два пъти по-голям от наличния капацитет в момента. Това подчертава ясна индикация, че тенденцията на нарастващо търсене на пренос на газ юг-север по Вертикалния газов коридор е готова да се запази, добави Малинов.

Той подчерта необходимостта от разширяване на капацитета по Вертикалния газов коридор, който включва България, Гърция, Румъния и Унгария, в отговор на нарастващите газови потоци.

Ние планираме да разширим инфраструктурата, така че да увеличим капацитета на точката на междуситемно свързване Кулата/Сидирокастро и на Кардам/Негру вода, след провеждане на необходимите процедури в съответствие със законодателството на ЕС. В синергия с това е и увеличаването на капацитета на точката на свързване Стара Загора. Тези проекти се планира да бъдат готови за бъдещия нисковъглероден преход – биха могли да се използват за водород и нисковъглеродни газове“, добави Малинов.

Операторите на преносни системи се договориха да създадат съвместна работна група до 15-ти септември, което да ускори провеждането на обвързващите фази на пазарните тестове за проектите за повишаване на капацитета по трасето на Вертикалния коридор. Координирано между операторите ще бъдат прецизирани обхватът на проектите за повишаване на капацитета и сроковете за тяхната реализация. Изпълнението им ще гарантира снабдяването на Европа и по-широкия регион на нашата част от Европа, с газ от разнообразни източници.

Наскоро търговци на газ изразиха интерес към допълнителен капацитет за интерконектора Гърция-България (IGB). Независимият оператор на преносна система ICGB обяви успешното приключване на необвързващата фаза за процеса на увеличаване на капацитета, започнал през юли. Тази фаза имаше за цел да прецени пазарния интерес към разширяване на общия технически капацитет на тръбопровода IGB. Това е първа стъпка към потенциално разширяване на капацитета на тръбопровода IGB от 3 милиарда кубични метра на година на 5 милиарда кубични метра на година.

Източник: https://economic.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *