• нд. юли 14th, 2024

Депутати предлагат млади семейства да имат приоритетен достъп до общински жилища

Bychaspic

ян. 27, 2022
Депутати предлагат млади семейства да имат приоритетен достъп до общински жилища

Снимка: Pixabay.com

Млади семейства с поне две деца под 16 години да имат приоритет сред гражданите с право на настаняване в общински жилища, предлагат депутати от „Възраждане“. Предложението се съдържа в Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, който е внесен днес в Народното събрание.

Предложението цели да подкрепи младите семейства с деца, тъй като според вносителите намирането и плащането на жилище представлява проблем за голяма част от тях. От младите семейства, кандидатстващи за общинско жилище, ще се изисква пълнолетните членове да нямат неизплатени публични задължения и да имат поне средно образование, като целта е да се насърчи образователното ниво и изпълнението на задълженията към държавата за данъци и такси, пишат вносителите.

Предвижда се още младите семейства да могат да закупуват общинските жилища на преференциални цени и евентуално разсрочено плащане.

Друга предлагана промяна в Закона за общинската собственост цели да затрудни промяната на характера на общинските имоти от публична в частна собственост с цел извършване на разпоредителни сделки. Според депутатите от „Възраждане“ са масови случаите на злоупотреба от общинските съвети с тази възможност, като по този начин се губят болници, детски градини, зелени площи и други имоти, предназначени да обслужват гражданите на дадена община. Затова се предлага гражданите на общината също да могат да участват в обсъжданията и за първи път да получат възможност да обжалват сделки за разпореждане и управление с общинското имущество.

Подобни предложения за публичност има и за предоставянето на помещения и имоти без търг или конкурс на политически партии, както и за здравни, спортни, културни и други цели. Според депутатите от „Възраждане“ е практика кметовете на общини да не предоставят информация за свободните помещения и имоти на политическите партии, както и да предлагат на общинските съвети без търг или конкурс да се предоставят под наем общински имоти за здравни, спортни, културни или други нужди. „Чести са случаите на предоставени общински имоти на сдружения и фондации, които са току-що създадени и често са близки до управляващите. От това общината губи, защото при търг или конкурс може да се постигнат оптимални наемни цени за имотите“, пишат вносителите.

Предлага се също да отпадне чл. 21, ал. 8 от Закона за общинската собственост, която дава възможност на общинския съвет да разпореди предварително изпълнение на одобрения подробен устройствен план за изграждане на обекти от първостепенно значение, които са публична общинска собственост.

Според вносителите практиката е показала, че така се засяга правото на собственост на гражданите и юридическите лица, тъй като понякога плановете и отчуждаванията се правят набързо, без спазване на необходимите законови изисквания. „Допускането на предварителното им изпълнение допълнително създава чувство за окончателност и безпогрешност, а засегнатите от отчуждаванията лица много по-трудно могат да се защитят в съда“, пишат вносителите.

Предлага се също на официалната страница на общината да има регистър на общинските имоти, който да включва пълно описание на имота, преходни актове за общинска собственост, предоставени права за управление, бивши собственици, сделки на управление и разпореждане с имота. Регистърът следва да се поддържа актуален, а всеки гражданин на общината да може да поиска допълнителна информация от досиетата на актовете за общинска собственост.

За кмет на община, който не изпълнява задълженията си за създаване и поддържане на актуален регистър на общинските имоти, е предвидена глоба от 1000 лв. и възможност областният управител да му даде задължителен срок за изпълнение.

Източник: https://investor.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *