• нд. юли 21st, 2024

До лятото трябва да е готов проект за изменение и допълнение на ЗУТ

Bychaspic

апр. 8, 2022
До лятото трябва да е готов проект за изменение и допълнение на ЗУТ

Снимка: Камара на архитектите в България

До лятото на тази година ще бъде разработен проект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и на наредбите, свързани с неговото прилагане. Това стана ясно след първото заседание на работна група към МРРБ, която има задачата да подготви предложения за законодателни промени в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, съобщават от Камарата на архитектите в България (КАБ).

Промените следва да бъдат в посока на електронизация на административните услуги и ограничаване на бюрократичната тежест в архитектурно-строителния отрасъл.

В следващите месеци представители на 24 професионални организации ще работят съвместно за усъвършенстването на нормативната база в сектора. Председател на работната група е зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството доц. д-р арх. Стефан Аспарухов.

Още по темата

В дългосрочен аспект предстои анализ на необходимостта от по-радикална законодателна промяна в два възможни варианта: изцяло нов Закон за устройство на територията или нов Кодекс за териториално и регионално планиране, който да обхваща всички закони, свързани със строителния процес.

“Ще използваме експертизата на всяка организация и трябва да постигнем нов режим на диалог, като следваме добрите примери на европейските институции. Ще си поставяме ясно измерими и ориентирани във времето цели, които да изпълним”, коментира арх. Аспарухов.

Сред първите нормативни промени, с които се заемат членовете на работната група, освен промените в ЗУТ, са изменения в Наредба № 7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, съобщават от пресцентъра на МРРБ.

В краткосрочен план предстои обсъждане и на предложения за изменения и в Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Проект на Наредба по чл. 10а, ал. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие за определяне на условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона „А“ и в зона „Б“ извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги.

„Основна мисия, освен промените в ЗУТ, е и изготвянето на Общите устройствени планове на общините“, подчерта архитект Аспарухов. Той съобщи, че във възможно най-кратки срокове работната група ще обсъди и предложения за промени в Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

КАБ предлага работната група да разгледа възможността за разработване на изцяло нова Наредба за дигиталния формат на инвестиционните проекти. Друго предложение предвижда преразглеждане наредбата за достъпност и универсален дизайн, тъй като в момента според архитектите възникват конкретни казуси и затруднения при прилагането ѝ. Те настояват да бъде създадена наредба, която да регламентира държавни правила и норми за разполагане на преместваеми обекти на територията на България при запазване на свободата на местните органи на самоуправление да определят конкретния регламент.

Архитектите искат също да бъде обърнато специално внимание на опазването на недвижимото културно наследство в процеса на усъвършенстване на нормативната база в сектора.

От КАБ заявяват готовност за конструктивен диалог и предоставяне на експертиза, като подчертават, че темата за необходимите законодателни промени отдавна се дискутира в бранша. Професионалните организации, обединени в рамките на Координационен съвет, вече са близо до постигането на консенсус и дефинирането на конкретни предложения за нормативни промени. Предвижда се редовните заседания на Работната група към МРРБ да се провеждат два пъти в месеца с оглед постигането на бърз напредък по поставените цели.

Източник: https://investor.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *