• вт. юни 25th, 2024

Единен регистър за имотите държавна и общинска собственост трябва да заработи до края на 2023 г.

Bychaspic

ное. 24, 2022

Целта му е да обедини в единна система цялата налична информация за държавните и общински имоти

До края на следващата година се очаква да заработи единният регистър за имотите държава и общинска собственост. Той се изгражда по проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), съобщават от пресцентъра на ведомството. Финансирането на стойност малко над 3,1 млн. лв. е осигурено от Оперативна програма „Добро управление“.

Целта  му е да обедини в единна система цялата налична информация за държавните и общински имоти. Така ще се обединят всички съществуващи към момента регистри за имотите – държавна и общинска собственост, които се поддържат от различните институции на централно, областно и общинско ниво с изключение на тези с гриф за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация. Системата ще се администрира от МРРБ, съответните ведомства и общините. Те ще вписват и отразяват промените за терените, за които отговарят.

Освен по-добро качество при управление на имотите така ще се гарантира и пълнотата и сигурността на данните, както и ще се оптимизира цялостната организация.  Предвижда се детайлният регистър да включва и хронология по управлението и измененията в собствеността за всеки имот. Във всяко имотно досие ще има вече и данни за данъчна оценка, предоставените права за управление, концесии, договори за наем, продажба, замяна, делба, учредени ограничени вещни права, включително и актовете, по силата на които даден имот е престанал да бъде държавна/общинска собственост. Чрез системата ще могат да се осъществяват и всички операции, свързани с управлението на държавната и общинска собственост. Ще могат да се извличат  и различни данни, относно управлението и разпореждането с имоти с цел по-голяма прозрачност и проследимост на процесите.

В момента се изпълнява първият етап от проекта. До края на януари 2023 г. ще бъде извършен правен анализ и ще се изготвят проекти за изменение и допълнение на редица нормативни актове, които да институционализират регистъра, съобщава МРРБ. Сред тях са Законът за държавната собственост и правилникът за неговото прилагане, Законът за общинската собственост, Законът за електронното управление, Законът за електронната идентификация, Законът за кадастъра и имотния регистър, Законът за приватизацията и следприватизационния контрол.

За извършването на правния анализ ще се ползва информацията от МРРБ, Министерството на финансите, 30 общински и пет областни администрации в страната.

Източник: https://investor.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *