• пн. окт. 2nd, 2023

Конституционният съд не се произнесе дали е допустимо да тълкува понятието „пол“

Bychaspic

апр. 13, 2021

Конституционният съд не се произнесе дали е допустимо да бъде образувано дело по въпроса за тълкуването на дефиницията на понятието „пол“.

По информация на „Правен свят“ заседанието на Конституционния съд (КС), проведено във вторник, в чийто дневен ред бе единствено точката за обсъждането по допустимост на делото, е преминало в духа на „опипване на почвата“.

Тоест – обсъдени са били общите предпоставки изобщо дефиницията на „пол“ да бъде поставяна под въпрос, но в крайна сметка нито едната от двете възможни алтернативи не е събрала необходимото мнозинство за момента, поради което и обсъждането ще продължи в следващи заседания.

А самият въпрос относно тълкуването на понятието „пол“ бе поставен пред конституционните съдии Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

Те отправиха до КС три въпроса:

1. Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията, и има ли то самостоятелно психологическо и/ или социално изражение, различно от биологичното?

2. Как е решен на конституционно ниво въпросът за баланса между понятието „пол“, възприето от върховния закон, и правото на личен живот по чл. 32, ал. 1 от Конституцията в аспекта на възможността държавните органи на Република България да зачетат последиците от личната идентификация на български гражданин, който се е самоопределил към пол, различен от биологичния?

3. Признават ли чл. 5, ал. 4, а и чл. 4, ал. 3 от Конституцията на Република България предимство на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (КЗПЧОС, ратифицирана със закон – ДВ, бр. 66 от 1992 г., обн. ДВ, бр. 80 от 1992 г., изм. бр. 137 от 1998 г., попр. бр. 97 от 1999 г. и бр. 38 от 2010 г.) и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз пред обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията на Република България?“

Искането на Гражданска колегия на ВКС бе мотивирано с тълкувателното дело, което стои пред нея, по въпроса: „Допустимо ли е и при какви предпоставки да бъде допусната юридическа промяна на пола при установена транссексуалност на молителя?“.

Определение за това дали делото ще бъде допуснато предстои в следващо заседание на КС.

Източник: http://epicenter.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *