• нд. юли 21st, 2024

Концентрацията на радон в сградите у нас е под европейските норми

Bychaspic

фев. 18, 2022
Концентрацията на радон в сградите у нас е под европейските норми

Снимка: Svetlozar Apostolov via Unsplash

Техническите изисквания към нивата на концентрация на радон в сградите в България са съизмерими с европейските норми. При референтна стойност на концентрацията на радон от 200 Bq/m3 за новопостроени жилищни и обществени сгради и 300 Bq/m за съществуващи средната измерена стойности у нас е 111,2 Bq/m3.

Данните бяха представени от специалисти от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) на среща със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Явор Пенчев, съобщава пресцентърът на регионалното министерство. В публикуван европейски атлас за естествена радиоактивност за първи път са включени данни от България.Стойностите са събирани повече от 10 години на база на реални измервания и показват нивата на разпространение на радон в жилищните и обществени сгради по области и общини.

Радонът е естествен радиоактивен газ, невидим, без мирис и вкус. Основните източници на радон са почвата, която съдържа радий, водата и строителните материали. При продължително излагане на големи концентрации може да бъде опасен за човешкото здраве.

Според специалистите чрез изготвената от МРРБ Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон могат да се предприемат адекватни технически мерки за превенция и намаляване на стойностите на радон в сградите.

„Ние измерваме стойността и оценяваме има ли риск за здравето, или не, но оттук нататък мерките са работа на строители, проектанти, специалисти по вентилация, а нормативната уредба, която да ги задължи да предприемат превантивни или коригиращи мерки, идва от МРРБ“, каза доц. д-р Жана Джунова – Великова, директор на Националния център по радиобиология и радиационна защита.

Измерването на стойностите на радон в сградите се извършва от РЗИ, а информацията се събира и обобщава от НЦРРЗ.

Сградите са класифицирани в три нива на риск – ниско, средно и високо според измерените стойности на радон в тях и за всеки вид има регламентирани конкретни мерки, които се оценяват още на етапа на проектиране. Освен защита на новите сгради в наредбата са подробно описани и техническите изисквания за защита от радон в съществуващите сгради.

Оценката се прави от проектанта, който ако установи наличие на радон, описва в техническия проект необходимите мерки според нивото на риск за съответната сграда и след това строителят изпълнява проекта.

Източник: https://investor.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *