• чт. сеп. 21st, 2023

Липса на 23 млн. лв.: НКЖИ стопира интермодалния терминал в Русе

Bychaspic

сеп. 11, 2023

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ прекратява поръчката за изграждането на интермодален терминал в Русе. Причината – офертата на класирания на първо място участник надхвърля прогнозната стойност по търга с 22.9 млн. лв. (22 924 373.87 лв.) без ДДС, а НКЖИ няма откъде да подсигури сумата. Това става ясно от решение за прекратяване, подписано от генералния директор Златин Крумов на 28 август.

Проектът се финансира по линия на Плана за възстановяване и устойчивост, а търгът бе стартиран през февруари тази година. Прогнозната му стойност бе над 54.1 млн. лв. без ДДС. Оферти подадоха 5 участника:

  • „Релсов път“ ДЗЗД, с участници „Евробулпроджект“ ЕООД, „РВП София“ ЕООД, „Автомагистрали“ ЕАД и „Перламет Се“ ООД;
  • ДЗЗД „ИМТ Русе“, с участници „Трейс Груп Холд“ АД и „Обонато Билд“ ЕООД;
  • ДЗЗД „Брюнел“, с участници „Автомагистрали – Черно море“ АД, „Инжстройинженеринг“ ЕООД, „ДК Инфра Инвест“ ЕООД;
  • „Пимк“ ООД;
  • Монолит София“ АД.

Ценовите предложения бяха отворени в началото на август на 4 от тях. Тогава стана ясно, че липсва офертата на консорциум „Релсов път“. Комисията е върнала за представяне на допълнителни документи всичките участници. Само въпросният консорциум, в който участие имаше и държавното дружество „Автомагистрали“, обаче не е представил документите в посочения срок от Комисията и именно заради това е отстранен от участие.

При отварянето на ценовите предложения, най-ниска цена за изграждането на интермодалния терминал даде „Пимк“ ООД – малко над 49 млн. лв. без ДДС, което е под прогнозната стойност на поръчката. От протоколите на комисията става ясно, че пловдивската компания участва като част от консорциум – ДЗЗД „ИМТ Приста“ с участници „Лин Партнърс“ ООД, „Варт 2000“ ЕООД и „Инфра про консулт“ ООД.

Консорциумът обаче е отстранен от участие, тъй като предложената цена е с повече от 20% по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници. Конкретно в случая този процент достига 32.44%, изчислява Комисията, като изисква обосновка на по-благоприятното предложение. Такава обаче не е представена в посочения срок от Комисията, а едва ден по-късно, което дава основание за отстраняване от процедурата.

Окончателното класиране

Така в състезанието остават 3 участника:

  • „Монолит София“ АД с оферта над 58.4 млн. лв. без ДДС;
  • ЗЗД „Брюнел“, с участници „Автомагистрали-Черно море“ АД, „Инжстройинженеринг“ ЕООД, „ДК Инфра Инвест“ ЕООД – малко над 70.2 млн. лв. без ДДС;
  • ДЗЗД „ИМТ Русе“, с участници „Трейс Груп Холд“ АД и „Обонато Билд“ ЕООД и предложение над 89.3 млн. лв. без ДДС

И въпреки, че ценовото предложение на „Монолит София“ АД е най-ниско от трите и получава максимален брой точки, то по критерия за техническа оценка получава едва 20.10 точки. С общ брой от 80.10 точки компанията е класирана на второ място.

На първо място е класиран ДЗЗД „Брюнел“ с 89.97 точки, а на трето място остава ДЗЗД „ИМТ Русе“ със 79.29 точки, видно от протокола на Комисията, изготвен на 15 август.

Прекратяването

Поръчката е прекратена поради липса на възможност да се осигури финансиране за изпълнението ѝ по причини, които възложителят не е могъл да предвиди. ДЗЗД „Брюнел“ предлага цена от малко над 70.2 млн. без ДДС, но в тази сума не влизат непредвидените разходи в размер на 10% от сумата, или почти 7 млн. лв. Така крайната оферта достига 77 млн. лв без ДДС.

Прогнозната стойност на поръчката е малко над 54.1 млн. лв. без ДДС. Осигурените средства по ПВУ и бюджета са в размер на малко над 47.4 млн. без ДДС. НКЖИ осигурява още над 6.6 млн. лв. Така неосигурения финансов ресурс по поръчката е почти малко над 22.9 млн. лв. без ДДС. Такива средства обаче няма и как да бъдат подсигурени, става ясно от решението за прекратяване.

Предложената договорна цена с включени непредвидени разходи надвишава с 42.35% прогнозната стойност на обществената поръчка, която е близка до средноаритметичната от четирите ценови оферти (надвишени с 5.15 %), което отразява пазарното състояние на европейската и българската икономики.“

Така изграждането на интермодала ще се забави. Припомняме, че строителството му е планирано да отнеме около 2 години, като след това е планирано съоръжението да бъде отдадено на концесия. Според графика на дейностите, заложен в Плана за възстановяване и устойчивост, процедурата за избор на изпълнител трябваше да е започнала още през септември 2022 г. Същинското му строителство пък трябваше да стартира в началото на 2023 г. и да завърши през 2025 г. 

Източник: https://economic.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *