• ср. юни 19th, 2024

По-високите лихви ще окажат по-осезаем ефект върху цените на бизнес имотите у нас в края на годината

Bychaspic

фев. 13, 2023

Банките ще имат повишени изисквания към проектите, които финансират, и към кредитополучателите, прогнозира консултантска компания

Снимка: Боби Тошев, БГНЕС

Снимка: Боби Тошев, БГНЕС

228 млн. евро са инвестирани в бизнес имоти у нас през второто полугодие на 2022 г., сочат данни на консултантската компания Colliers International. Този обем е над 77% от общия за годината.

„Причината за това е, че инвеститорите си дадоха време да преценят развитието на войната в Украйна и замразиха инвестиционните си планове“, коментира компанията.

32% от обема инвестиции се дължи на сделки с индустриални площи, следвани от офис площи и хотели с по 19%, търговски площи с 15%, парцели за строеж с 11% и сгради със смесено предназначение с 3%.

Местните инвеститори продължават да са трайно активни на българския пазар, като през изминалата година представляват 64% от общия обем.

През 2022 г. инвестиционният обем от сделки с имоти, генериращи доход, е значително по-голям (70%) от този на спекулативните имоти (18%) и имотите, закупени за собствено ползване (12%). През последните пет години имотите с доход представляват над 62% в общия обем, сочат данните на Colliers.

Нивата на възвръщаемост на офисите и търговските площи остават стабилни на ниво от 7,75%. Вследствие на силното търсене на индустриални и логистични площи от страна на инвеститорите компанията отчита спад на нивото на възвръщаемост за този сектор до 7,5%.

Colliers отбелязва, че през 2023 г. е възможно икономическата активност да спадне като функция от покачващите се лихви и по-скъпия кредит. В този контекст купувачите, които купуват със собствен капитал, ще могат да наддават за активи в среда с намалена конкуренция от страна на търсенето.

„По-високите лихви би трябвало да понижат цените и респективно да увеличат нормата на възвръщаемост. Към момента това все още не се наблюдава. Поради инертността на активността в имотния сектор корекцията на цените отнема време, като по-осезаем ефект се очаква към края на 2023 г.“, пише Colliers.

Компанията отбелязва още, че в някои сегменти има противодействащи фактори: например, в лекото производство и логистиката пренасоченият бизнес от Украйна, Беларус и Русия повишава нивата на търсене.

„В паралел с очакванията за покачване на лихвите банките ще останат свръхликвидни, но с повишени изисквания към проектите, които финансират, и съответно – към кредитополучателите“, отбелязват консултантите.

Те очакват търсенето на качествени логистични и индустриални площи за инвестиции да продължи поради комбинация от недостиг на качествен продукт, все още високата себестойност на строителството на нови площи и търговската устойчивост на сектора.

Инфлацията се очаква да се забавя и няма да бъде толкова важен фактор при взимането на инвестиционно решение, очакват от Colliers. Компанията предвижда още да продължи относително скорошният тренд за продажба и обратно наемане, тъй като компаниите ще търсят начин да подобрят финансовата си позиция, както и да реагират бързо на покаченото търсене в сектор логистика и леко производство.

„Въпреки прогнозите за рецесия през 2023 г. нашите очаквания са за наличие на възможности в някои сектори, както и за засилване на фокуса на инвеститорите върху качествен и устойчив продукт“, пише консултантската компания.

Традиционната стабилност и предвидимост при бизнес имотите са поставени пред поредица от глобални изпитания: пандемия, война, проблеми при веригите на доставки, инфлация, лихвени нива, политическа ситуация, покачване на цените на енергийни ресурси. С оглед на следващо потенциално непредвидимо събитие волатилността на пазара се очаква да се запази и да бъде фактор в стратегията на инвеститорите, отбелязват от Colliers.

„Както е видно от статистиката за предходните три години, това не намалява обемите, а превръща първото полугодие в период на изчакване, докато се изясни въздействието на пазарните рискове“, пише компанията.

Източник: https://investor.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *