• нд. юли 21st, 2024

Приходите от наеми на ФНИБ с 14% ръст през четвъртото тримесечие

Bychaspic

фев. 3, 2022
Приходите от наеми на ФНИБ с 14% ръст през четвъртото тримесечие

Сградата Synergy Tower в София тех парк по време на строителството Снимка: brefbg.com

Приходите от наеми на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ) се повишават с 14% на годишна база до 1,992 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2021 г., показват изчисления на Investor.bg на базата на отчета на дружеството, публикуван чрез Бюлетин Investor.bg.

Причината е в приходите от един от отдадените етажи в София тех парк (Synergy Tower), а от началото на 2022 г. ще влизат приходи и от втори отдаден етаж. И двата етажа с площ по 2 749 кв. м са отдадени на наемателя “Роберт Бош“. Общо това са 17% от отдаваемата площ. Договорен е и трети етаж на сградата, с наемател “Софтуер АГ Дивелъпмънт Център България“ ЕООД, с което договорените площи достигат 25,64%.

Затова може да се предположи, че през първото тримесечие на 2022 г. приходите от наеми ще са по-високи от 1,992 млн. лв., а когато „Софтуер АГ“ влезе в ползване на етажа си, би трябвало да се повишат още.

Фактор е и заетостта на другите сгради. Засега заетостта на „Офис сграда 1 – Бизнес Парк София“ намаля от 82,63% на 31 март 2021 г. до 50,18% на 30 септември и 31 декември 2021 г.

При „Офис сграда Камбаните“ заетостта се запазва около 97%, при магазините на „Мосю Бриколаж“ във Варна и на бул. „Цариградско шосе“ в София е 100%.

Заетост в края на тримесечието 31 януари 2021 30 юни 2021 30 септември 2021 31 декември 2021
Офис сграда Камбаните 97,62% 97,62% 96,71% 96,71%
Офис сграда София тех парк 0% 0% 8,55% 17,09%
Офис сграда 1 – Бизнес Парк София 82,63% 82,63% 50,18% 50,18%
Приходи от наеми за тримесечието в хил. лв. 1737 1740 1623 1992

В края на 2021 г. са извършени ежегодните преоценки на имоти на фонда, като те са положителни в размер на 271 хил. лв.

Нетната печалба за 2021 г. на ФНИБ е 3,72 млн. лв., като бележи 34% ръст на годишна база. Ако изключим преоценките за 271 хил. лв., тя остава 3,45 млн. лв., или повишение с 24%.

Тъй като изплатените главници се приспадат от печалбата за дивидент, трябва да погледнем разходите за погасяване на кредити. Те са за 1,248 млн. лв. през 2021 г. спрямо 1,209 млн. лв. за 2020 г. Тези главници са по кредита за „Офис сграда Камбаните“, по който непогасената главница към 31 декември 2021 г. е 5,412 млн. лв., или половината от първоначално усвоени 11 млн. лв. по 10-годишен кредит (през 2016 г.). По новия кредит за строителството на София тех парк още не се плащат главници, защото е на етап усвояване. Той е в размер на 41 млн. лв., като към 31 декември 2021 г. са усвоени 31,7 млн. лв.

През 2022 г. вероятно ще има ново усвояване от кредита, защото има довършителни работи по сградата в София тех парк. Към 31 декември 2021 г. строителството е на етап довършителни работи. Сградата има получено разрешение за ползване на всички общи части, подземни етажи, общи части по всички надземни нива и отдаваеми части на етажи 5, 6, 7, 8 и 9, а останалите етажи предстои да бъдат завършени в следващите няколко месеца.

Инвестираните към края на тримесечието средства са в размер на 72,39 млн. лв., включително собствени средства на дружеството от увеличение на капитала, продажби на апартаменти в „Сграда Секвоя 2“ в к.к. Боровец, продажба на парцели в ж.к. „Младост IV“ в София и други.

Следователно след платените главници за дивидент остават 2,2 млн. лв. 90% от тях са 1,98 млн. лв., като при 34,642 млн. издадени акции дивидентът на акция се очертава да е 5,7 ст. на ценна книга. Последната цена на акция е 1,995 лв., което прави 2,86% дивидентна доходност.

Наистина дружеството е провизирало за дивидент 2,004 млн. лв., показват бележките към отчета му. За сравнение, преди година провизията е била за 2,59 млн. лв., а дивидентът е гласуван и изплатен на акционерите в размер на 2,878 млн. лв.

Явно натежават разходите за лихви, които се увеличават до 749 хил. лв. през 2021 г. от 252 хил. лв. през 2020 г. и това изменение идва от новоусвоения кредит. Затова и дивидентът ще е по-малък с около 30% до 2,004 млн. лв.

В бъдеще размерът на дивидента ще е в зависимост от приходите от наеми и погасяването на главници и по втория кредит.

Акциите на „Фонд за недвижими имоти България“ поскъпват с 6,7% в последните 12 месеца до 1,995 лв. за брой и 69 млн. лв. пазарна капитализация. Поскъпването е по-голямо, защото е разпределен и брутен дивидент от 0,0830958 лв. на ценна книга.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава 1 акция в капитала на ФНИБ.

Източник: https://investor.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *