• ср. май 29th, 2024

Сделки с инвестиционни имоти за 83 млн. евро са сключени у нас през полугодието

Bychaspic

авг. 21, 2023

Почти половината трансакции са с офис площи, следвани от земя за строеж

През първата половина на 2023 г. общата стойност на инвестиционните сделки с имоти в България е над 83 млн. евро, като целият обем е реализиран през първото тримесечие на годината. Това пише в последния доклад на консултантската компания Colliers.

България е единственият пазар на бизнес имоти в шестте страни от Централна и Източна Европа, наблюдавани от компанията, който регистрира ръст на инвестициите на годишна база през първото полугодие.

За цялата минала година стойността на сделките е 294 млн. евро, а за 2021 г. – 240 млн. евро, сочат още данните от доклада.

Инвестиционни обеми (в млн. евро). Графика: Colliers Инвестиционни обеми (в млн. евро). Графика: Colliers

Този феномен не е нетипичен – през последните няколко години по-голямата част от инвестиционните трансакции в страната се случват през второто полугодие, обясняват консултантите. Очаква се редица сделки, които в момента са в процес на финализиране, да приключат през третото тримесечие на 2023 г.

Разпределението на инвестициите по сектори през първото полугодие е както следва: 49% са трансакции с офис площи, следвани от земя за строеж (с 32%), сгради със смесено предназначение (13%) и индустриални имоти (5%).

Местните инвеститори продължават да бъдат трайно активни на българския пазар през последните години. През първата половина на 2023 г. те стоят зад 65% от общия инвестиционен обем.

През периода размерът на трансакциите със спекулативни имоти значително превъзхожда този на сделките с активи, генериращи доход. Нивата на възвръщаемост на офисни и търговски площи запазват стойностите си от 2022 г. от 7,75%. Възвръщаемостта остава без промяна и за индустриалните и логистичните имоти – 7,5%.

В Западна Европа се забелязва значителен спад на инвестиционните обеми, основно поради по-високите лихвени проценти. Тази тенденция се очаква да окаже влияние и в България, но в значително по-малка степен, в резултат на по-слабата задлъжнялост на местно ниво, както и поради ниските нива на междубанково финансиране. Независимо от това, търсенето на качествени инвестиционни имоти ще продължи, но трансакции няма да се реализират на всяка цена, прогнозират консултантите. Очакванията им са инвеститорите да разглеждат възможностите на пазара с особено внимание върху тяхното качество и устойчивост.

Основно предизвикателство пред бизнес имотите остава непредвидимостта на бизнес климата. Това ще продължи да влияе върху решението за инвестиционна покупка, като удължи времето за взимане на решение, докато се анализират подробно и задълбочено пазарните рискове.

Източник: https://investor.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *