• ср. юни 19th, 2024

Силно деветмесечие за дружествата със специална цел, инвестиращи в офиси и туризъм

Bychaspic

ное. 4, 2022

Компаниите отчитат ръст на продажбите и печалбите

Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) на Българската фондова борса, които инвестират и управляват бизнес имоти и туристически комплекси, се справят по-добре през деветмесечието в сравнение с деветмесечието на 2021 г.

Компаниите отчитат ръст на продажбите, включително на продажбите на ваканционни имоти, както и на приходите и печалбите, вижда се от отчетите на „Фонд за недвижими имоти в България“ (ФНИБ), „ФеърПлей Пропъртис“, първият АДСИЦ „Прайм Пропърти БГ“ и „Браво Пропърти Фонд“.

Възстановяват се и приходите от наеми на офиси, след като бизнесът се върна в офисите след пандемията, но темповете изостават в сравнение с периода отпреди пандемията.

ФНИБ

Управляваните от ФНИБ проекти към края на септември 2022 г. са 8, предимно офиси, както и магазина на „Мосю Бриколаж“ в София.

След като дружеството намери нови наематели на освободените площи в офис сграда „Камбаните“ и започна да пълни проекта си за офис сграда в „София Тех Парк“, приходите за деветмесечието отчитат ръст до 20,925 млн. лева в сравнение с 5,958 млн. лева година по-рано. Увеличението на годишна база е от 3,5 пъти.

Разходите на компанията обаче се увеличават със значително по-бързи темпове – до 15,705 млн. лева за отчетния период при 3,07 млн. лева година по-рано, или над 5 пъти.

Дружеството приключва деветмесечието с печалба в размер на 5,22 млн. лева при 2,882 млн. лева година по-рано, което е близо два пъти повече за периода. Печалбата на акция е в размер на 0,151 лева.

Приходите на дружеството само за третото тримесечие намаляват чувствително в сравнение с второто – до 3,003 млн. лева от 14,863 млн. лева. В периода април-юни обаче ФНИБ продаде магазина, нает от „Мосю Бриколаж“ във Варна.

На годишна база приходите за третото тримесечие отчитат ръст (през третото тримесечие на 2021 г. те са в размер на 1,637 млн. лева, като разликата е почти двойна).

„ФеърПлей Пропъртис“

За деветмесечието „ФеърПлей Пропъртис“ реализира продажби за 7,988 млн. лева в сравнение със 7,585 млн. лева година по-рано, или с малко над 5% повече на годишна база. Ръстът се определя изцяло от увеличението на приходите от продажба на услуги (т.е. наеми на офиси и от туризъм) до 4,765 млн. лева от 645 хил. лева година по-рано.

Компанията обаче е продала по-малко ваканционни апартаменти, което се вижда и от спада на приходите от продажба на продукция повече от два пъти до 3,159 млн. лева към края на септември от 6,887 млн. лева към края на септември 2021 г., и от спада на балансовата стойност на продадените активи около три пъти до 2,338 млн. лева от 6,889 млн. лева.

Заради спада на балансовата стойност намаляват и общите разходи на „ФеърПлей Пропъртис“ – до 5,863 млн. лева за деветмесечието от 8,167 млн. лева за деветмесечието на 2021 г., или с малко над 28% на годишна база.

Така компанията отчита печалба в размер на 2,125 млн. лева към края на септември в сравнение със загуба за 582 хил. лева година по-рано.

Продажбите само за третото тримесечие се забавят до 2,743 млн. лева от 3,17 млн. лева през второто тримесечие, или с 13,5%. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г., когато продажбите на дружеството са за 2,396 млн. лева, обаче продажбите нарастват с 14,5%.

„Прайм Пропърти БГ“

Компанията чувствително увеличава приходите си за деветмесечието – до 4,134 млн. лева от 36 хил. лева година по-рано. Това се дължи най-вече на повечето продажби на ваканционни апартаменти в комплекса „Морски фар“.

През третото тримесечие на годината, което е най-активно за туризма, „Прайм Пропърти БГ“ е продало апартаменти за 1,256 млн. евро.

Заради продажбите се увеличават и разходите на компанията (за външни услуги и заради отчитането на балансовата стойност на продадените активи) – до 2,876 млн. лева към края на септември в сравнение с 509 хил. лева към края на септември 2021 г.

Така компанията излиза на печалба за деветмесечието в размер на 1,258 млн. лева при загуба в размер на 473 хил. лева година по-рано.

Дружеството остава декапитализирано – собственият капитал е с 9,718 млн. лева по-малък от регистрирания капитал, макар че в междинния си доклад компанията посочва, че няма заеми и разполага с достатъчно средства.

„Браво Пропърти Фонд“

„Браво Пропърти Фонд“ има една офис сграда в София.

Към края на септември дружеството отчита общо приходи от дейността в размер на 4,429 млн. лева при 3,768 млн. лева година по-рано, или има увеличение от 17,54% на годишна база.

Разходите на компанията са за 1,982 млн. лева.

„Браво Пропърти Фонд“ приключва деветмесечието с нетна печалба в размер на 2,447 млн. лева в сравнение с 618 хил. лева за същия период на 2021 г. Печалбата се увеличава почти 4 пъти.

Източник: https://investor.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *