• ср. май 29th, 2024

Столична община обяви конкурс за ремонт на Борисовата градина за 8,1 млн. лв.

Bychaspic

юли 11, 2022
Столична община обяви конкурс за ремонт на Борисовата градина за 8,1 млн. лв.

Снимка: Wikipedia.org

Столична община обяви конкурс за избор на строителна фирма, която да извърши ремонт и обновяване на историческата част от Борисовата градина, а предлаганата крайна цена на ремонта е малко над 8,1 млн. лв. без ДДС. Парите ще бъдат осигурени от оперативна програма „Региони в растеж“.

За дейностите, които ще се извършват на два етапа, е избран добре познатия и силно неодобряван метод на инженеринга, т.е. една и съща фирма ще проектира, строи и извършва надзора. Този подход беше критикуван от камарите на архитектите и инженерите у нас, които през есента на миналата година заявиха, че той трябва да се използва само по изключение при строителство с публични средства като например за национални обекти, които са определени за уникални от Народното събрание. Столична община обаче все повече го предпочита в конкурсите за строителство. В началото на годината тя обяви обществена поръчка за ремонт и изграждане на улици, булеварди и съоръжения на стойност 47,4 млн. лв. без ДДС, в която също е предвидено дейностите да се извършват чрез инженеринг.

Оферти от фирми, които искат да обновят най-големия парк в София, могат да се подават до 8 август, а крайният срок за изпълнение на предвидените дейности е 5 октомври 2023 г. При избора на изпълнител превес ще има качеството на изпълнението с тежест от 60 на сто, а финансовата оферта на компаниите ще има дял от 40% в крайната оценка.

Още по темата

Общата площ на обектите, които предстои да бъдат обновени, е 32 хектара и в нея влизат зоната около Езерото с лилиите, североизточните паркови пространства по протежението на бул. „Цариградско шосе“, алпинеумът, пространства около обсерваторията и плувен комплекс „Мария Луиза“, обекти и елементи във вътрешността на територията. Преобладаващата част от предлаганата за реновиране територия – 26,6 хектара, е резерват на градинско-парковото изкуство, а останалите прилежащи части – 5,4 хектара са в охранителната зона на резервата.

Предвижда се ремонт и обновяване на неремонтирани настилки и алеи с обща площ от 42 декара, от които асфалтови ще бъдат почти 40 декара. Основните асфалтови алеи ще бъдат преасфалтирани изцяло и оформени с няколко реда гранитни павета в стила на вече реализирано обновяване на настилките в североизточната част на парка. Бордюрите ще бъдат подменени, като само в две изключения може да се използват отново в зависимост от вида и състоянието им.

Планирано е настилките при Езерото с лилиите, Езерото с патиците, алпинеума и Братската могила да бъдат ремонтирани и възстановени с плочи от цепен камък и материали в автентичния им вид.

Проектът предвижда също ремонт и разширяване на осветлението с монтирането на около 120 нови чугунени стълбове с фенери в стила на вече възстановените в голяма част от парка. Ще бъдат преизградени и възстановени и около 1800 м водопроводи, за да се подобри водоснабдяването на предвидените за възстановяване пет обществени чешми и обществена тоалетна. Планирана е и цялостна подмяна на съществуващата инфраструктура към чешмите.

Снимка: Столична общива

Съществуващата канализационна мрежа в района на Езерото с лилиите е частично разрушена и почти напълно запушена, поради което голяма част от дъждовните и битови води, главно от чешмата при Езерото с лилиите, се оттичат свободно по терена в парка, пише възложителят..

Общата дължина на реконструираната канализационна мрежа е около 3550 м.

Проектът предвижда възстановяване на основата и нова хидроизолация на езерата при Езерото с лилиите, фигурата на жена, седнала на скала, Братската могила и алпинеума. Тези съоръжения ще могат да бъдат използвани и за противопожарни нужди при необходимост. Скулптурните фигури не са включени в обхвата на поръчката и са предвидени за изпълнение на следващ етап. 

Проектът включва и изграждане нa поливна система на територия над 100 декара чрез разширяване или допълване на съществуващата и включване на площите, които в момента се поливат ръчно.

Планирано е още да се изгради видеонаблюдение в необхванатите части на парка, като за целта ще бъдат монтирани около 130 нови камери, а съществуващото видеонаблюдение ще бъде обновено със съвременно оборудване.

Кои знакови места в парка ще бъдат възстановени?

В първия етап на ремонта е предвидено възстановяването на Езерото с лилиите и пространството около него с обновяване на композицията от три фигури на играещи си момченца и дванайсет жаби. Планирано е и възстановяване на централната и страничните водни струи на фонтана. Ще бъде възстановено и Езерото с патиците.

Проектът предвижда още възстановяване на алпинеума с водната площ чрез ремонтиране на помпената станция, коритата на водната каскада и преливниците, ремонт на настилките, стъпалата и парковото осветление. Предвижда се и ремонт на беседката в началото на алпинеума и обновяване на растителността.

Предвидени за възстановяване в автентичния им вид са още чешми, скулптурни украси и фигури като чешмата с мече и пингвини, чешмата с маймунката, фигурата на жена, седнала на скала, пластиката на Орфей при лятната естрада, жеравите на островчето в езерото с водоплаващите птици, чучурите с форма на лъвски глави при водната площ зад Братската могила и козлето при детската площадка.

Проектът предвижда и обновяване на парковото обзавеждане чрез доставка и монтаж на около 175 пейки, 85 кошчета за отпадъци и монтаж на указателни и информационни табели, беседки и перголи в стила на вече изградените в розариума.

Ще бъдат реконструирани и тревни масиви от над 50 декара, ще бъдат засадени около 25 хил. броя храсти и над 60 дървета. Целта е растителността да създаде естествена шумова преграда, която да намали и нивото на фините прахови частици от страната на бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Пейо Яворов“. Предвидено е и обогатяване на растителността при скалния кът и езерото с фигура на жена.

На втория етап от проекта за ремонт и обновяване на историческата част на Борисовата градина се предвижда възстановяване на обществената тоалетна при лятната читалня без промяна на външните размери на сградата и всички нейни характерни особености, включително фасадата, входовете, остъкляването, мазилките и облицовките, покривът и масивните входни козирки.

Снимка: Столична община

Едно от големите притеснения на гражданите при всяка обявена намеса в Борисовата градина е свързано с нерегламентирана сеч. В опит за успокоение на тези опасения изрично изискване на общината към участниците в конкурса е да предвидят дейности за максимално опазване на съществуващите вегатативни площи и растителност при извършване на строително-монтажните работи. За новопроектираната дървесна растителност пък трябва да се предвиди укрепване.

Участниците трябва да предложат и решение за преодоляване на проблема с образуваната пътека през поляната между Езерото с лилиите и Братската могила. Те трябва също така да предвидят възстановяване на кръглите пейки в зоната на Езерото с лилиите и алпинеума до Братската могила, както и на парапети, огради и прегради, които няма да бъдат подменени, но са с нарушен и неугледен вид.

Източник: https://investor.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *