• ср. юни 19th, 2024

Турция става най-големият производител на въглищна електроенергия в Европа

Bychaspic

май 21, 2024

Турция изпревари Германия и стана най-големия производител на въглищна електроенергия в Европа през първите четири месеца на 2024 г., показват данни на енергийния мозъчен тръст Ember, цитирани от Reuters.

Произведените 36 тераватчаса (TWh) електроенергия от въглища в Турция до април надвишиха 34.6 TWh, произведени от Германия за същия период, както и 31.3 TWh електроенергия от въглища в третия по големина потребител на въглища в Европа – Полша.

Основният двигател на изкачването на Турция в регионалните класации за въглища беше рeзкият спад в употребата на въглища в Германия през периода януари-април, който беше с 32% по-нисък от същия период на 2023 г. и най-ниският за този период от време.

Общото производство на въглища в Турция е с приблизително 3% по-малко, отколкото през същите месеци на 2023 г., но е второто най-високо количество за този период в историята и бележи ръст от около 6% спрямо първите четири месеца на 2019 г.

За разлика от това, генерирането на въглища в Германия и Полша до април е намаляло, съответно с 42% и 19.4% спрямо същите месеци на 2019 г. Това показва устойчив стремеж в големите северноевропейски икономики за намаляване на използването на въглища в производството на електроенергия през последните пет години.

Ако комуналните услуги в Германия и Полша направят допълнителни съкращения на използването на въглища тази година, 2024 г. може да отбележи повратна точка в усилията на Европа за енергиен преход. Фокусът може да се измести върху емисиите от установените индустриални икономики към регионалните нововъзникващи пазари, където въглищата остават ключово енергийно гориво.

Чиста енергия

Бързото скорошно разширяване на капацитета за производство на чиста енергия в Германия, Полша и други богати икономики в Северна и Западна Европа допринесе за намаляването на статута на въглищата в тези енергийни системи.

Между 2022 г. и 2023 г. чистият производствен капацитет се е увеличил с 9% в Германия, 21.4% в Полша, 21% в Холандия, 9.6% в Италия и с 8% в Испания, според Ember, благодарение отчасти на големите държавни субсидии, предназначени за подпомагане на усилията за енергиен преход от изкопаеми горива.

За разлика от това чистите производствени мощности в Турция се разшириха с 4.5% от 2022 г. до 2023 г., където нарастващият бюджетен дефицит на правителството ограничи разходите за субсидии.

Ръстът на капацитета за чиста енергия през 2023 г. също беше ограничен в Чехия (1.1%), Румъния (1.4%) и Сърбия (3.6%), което подчертава разширяващата се разлика в развитието на чиста енергия между богатите и развиващите се нации в европейския регион.

Зависими от въглища

В допълнение към бавния растеж на капацитета за производство на чиста енергия, Турция, Чехия и Сърбия, заедно с България, са дом на някои от най-зависимите от въглища енергийни системи в Европа.

През първите четири месеца на 2024 г. въглищата представляват средно 34% от общото производство на електроенергия в Турция, 35% в Чехия, около 30% в България и 59% в Сърбия.

Тези средни стойности се сравняват с 21% в Германия и около 13% за Европа като цяло.

Зависимостта на Турция от въглищата се засилва от темпа на икономически растеж на страната, който е един от най-бързите в Европа.

Реалният брутен вътрешен продукт на Турция се увеличава средно с 4.5% годишно от 2019 г. до 2024 г., според данни и оценки на Международния валутен фонд.

Това темпо на растеж е 3.5 пъти по-бързо от средното за Европа и около 1,6 пъти по-бързо от средното за света и означава, че общите енергийни нужди на страната са се увеличили в подобна степен.

Турските комунални услуги се борят да се справят с такова силно нарастване на търсенето на енергия и са били принудени да разчитат силно на въглищните централи, за да генерират основен дял от общата електроенергия.

Неотдавнашният недостиг на местно производство от водноелектрически язовири поради суша също увеличи нуждата от енергия от въглища.

За да отговори на устойчиво високите нива на използване на въглища, Турция трябваше да увеличи вноса на въглища, който през 2023 г. достигна общо 24.2 милиона метрични тона, според фирмата за проследяване на кораби Kpler.

Тази обща сума беше втората най-висока в страната, превърнала Турция в деветия най-голям вносител в световен мащаб и най-големия вносител в Европа.

Емисиите

В резултат на продължително високо производство на въглища, общите емисии на въглероден диоксид (CO2) от въглищните централи в Турция са били малко над 36 милиона метрични тона през периода от януари до април, показват данните на Ember.

Тази обща сума надвишава 35.8 милиона тона, изхвърлени от германските централи и 32.2 милиона тона от въглищните централи в Полша.

Заедно с постоянните емисии от близките въглищни централи в България и Сърбия, приблизително 10 милиона тона въглищни емисии на Турция на месец означава, че Южна Европа вече е основен източник на въглищни емисии на континента.

И ако този висок темп на емисии се поддържа, докато енергийните системи на други места в Европа продължават да намаляват използването на въглища, Турция може бързо да се окаже ключов противник в регионалните усилия за намаляване на въглищата, което може да попречи на усилията за енергиен преход на целия регион.

Източник: https://economic.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *