• нд. юли 21st, 2024

2021 г. се размина с очакванията на строителния бранш у нас с 23 млн. лв.

Bychaspic

фев. 3, 2022
2021 г. се размина с очакванията на строителния бранш у нас с 23 млн. лв.

Снимка: АПИ

Строителните компании у нас са сключили договори по обществени поръчки, които са с 23 млн. лв. по-малко от очакваната стойност през 2021 г., сочи доклад на Камарата на строителите в България (КСБ). Преобладават договори по малки обществени поръчки на стойност до 200 хил. лв., докато тези по големи поръчки за над 2,1 млн. лв. намаляват както по брой, така и по стойност.

Причината вероятно е в по-малкото финансиране с европейски средства, тъй като по данни на КСБ стойността на сключените договори по оперативни програми на ЕС се е свила с 910 млн. лв., а броят на договорите също е намалял спрямо 2020 г. Спад на стойността от 194 млн. лв. има и при сключените договори, финансирани от държавния бюдежт. 

Така през миналата година делът на финансираните с европейски средства договори по обществени поръчки в строителството е намалял до 54,6% спрямо 61,2% година по-рано. В същото време делът на държавния бюджет е нараснал до 45,4% при 38,8% година по-рано. 

Въпреки спада оперативните програми на ЕС остават най-големият източник на финансиране на сключените договори по обществени поръчки в строителството у нас през миналата година с общо почти 2 млрд. лв. Сумата обаче е значително по-малка спрямо 2020 г., когато достига над 1,8 млрд. лв. и през 2019 г., когато е почти 3 млрд. лв. На второ място е държавният бюджет с малко над 1,6 млрд. лв.

Сред оперативните програми на ЕС най-много средства са отпуснати по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (846 млн. лв.) и по ОП „Околна среда“ 2014-2020 (651 млн. лв.).

Още по темата

През миналата година в строителния сектор са подписани близо 4000 договора по обявени обществени поръчки на обща стойност малко над 3,5 млрд. лв., става ясно от доклада на база данни на Агенцията за обществени поръчки (АОП). Сумата е по-малка с 23 млн. лв. спрямо обявената прогнозна стойност. В сравнение с 2020 г. броят на сключените договори в сектора се е увеличил с 13,6%, но стойността им намалява с 23,7%.

Преобладават малките обществени поръчки

През миналата година най-голям е делът на сключените договори на стойност до 200 хил. лв. – 2163 броя на обща стойност 167 млн. лв. В средния сегмент от 200 хил. до 2,1 млн. лв. са сключени 1488 договора на обща стойност от 884 млн. лв. В същото време по големи обществени поръчки за над 2,1 млн. лв. са подписани само 261 договора. Общата им стойност през миналата година достига почти 2,5 млрд. лв., но това е с над 1 млрд. лв. по-малко спрямо 2020 г. 

В сравнение с 2020 г. ръст на броя на договорите и на стойността им има само при малките обществени поръчки до 200 хил. лв. В средния сегмент от 200 хил. до 2,1 млн. лв. броят на договорите расте, но стойността им намалява със 126 млн. лв. При големите обществени поръчки за над 2,1 млн. лв. спад е отчетен както в броя, така и в стойността на договорите.

Общо 102 договора по обществени поръчки за над 5 млн. лв. са сключени през миналата година, като общата им стойност достига почти 2 млрд. лв. Те са били съсредоточени основно в строителството на инженерна инфраструктура (45) и ВиК инфраструктура (35), докато в енергийната инфраструктура са сключени само 15 договора по големи обществени поръчки за над 5 млн. лв., както и седем в сградното строителство. 

Почти половината от стойността на сключените договори за строителство през 2021 г. е била съсредоточена в изграждането на инженерна инфраструктура. 1,7 млрд. лв. са били предназначени за такъв вид строителство, което е 49,4% от общата стойност на договорите в сектора.

В сградното строителство са сключени 1776 договора на обща стойност 638 млн. лв., съставляващи 18 на сто от общата стойност на сключените договори за строителство. Също така 435 договора по обществени поръчки са подписани в енергийната инфраструктура на обща стойност 336 млн. лв., или 9,5% от общата стойност на договорите. Във ВиК инфраструктурата има сключени договори на стойност 821 млн. лв., което е дял от 23,1% от общата стойност на сключените договори за строителство.

През миналата година само във ВиК инфраструктурата има ръст както на сключените договори, така и на стойността. В инженерната инфраструктура и сградното строителство броят на договорите расте, но стойността им намалява съответно с 35,7% и 26,2%. При енергийната инфраструктура спад е отчетен както в броя на договорите, така и в стойността им.

Договори за 1,5 млрд. лв. са възложени от общините

Водещи възложители през миналата година са общините, следвани от министерства и агенции, болници и учебни заведения и комунален и обществен сектор. С най-голяма стойност са също възложените от общините договори за строителство (1,5 млрд. лв.), следвани от министерства и агенции (малко над 1 млрд. лв.) и комунален и обществен сектор (771 млн. лв.), а болниците и учебните заведения са с най-малък дял от 164 млн. лв.

Спрямо 2020 г. броят и стойността на възложените от общините договори за строителство расте, докато при министерствата и агенциите е отчетен спад и по двата показателя. В същото време възложените от болници и учебни заведения договори са се увеличили с почти 76%, а стойността им също расте с 16,3%. Покачване на броя и стойността на възложените договори е отчетено и при комуналния и обществен сектор.

За 2021 г. фирмите имат дял от 86% от сключените договори и 57,2% от общата им стойност, а консорциумите са с дял от 14% от броя на сключените договори и 42,8% от стойността. Големите строителни фирми с над 250 служители са сключили договори по обществени поръчки за строителство на стойност 660 млн. лв. през миналата година. Средните фирми с 50 до 249 служители са имали договори на обща стойност 929 млн. лв., а стойността на сключените договори за строителство от малките фирми с до 49 служители достига 429 млн. лв. Консорциумите, обединенията и сдруженията са сключили договори на обща стойност над 1,5 млрд. лв.

Водещи с най-голям брой сключени договори за 2021 г. са малките строителни компании с ръст от 39,2% на годишна база и увеличение на стойността с 19,8% (71 млн. лв.) в сравнение с 2020 г. С най-голяма стойност на сключените договори за 2021 г. са средните фирми, но тя все пак намалява със 143 млн. лв. спрямо 2020 г. При големите фирми броят и стойността на договорите се запазват почти непроменени спрямо 2020 г., докато консорциумите регистрират спад както в броя, така и в стойността на договорите, която е намаляла с над 1 млрд. лв.

Малките строителни фирми са с най-голям брой сключени договори в сградното строителство, а големите строителни фирми са сключили договори с най-голяма обща стойност в инженерната инфраструктура. При консорциумите най-голям брой договори са регистрирани в сградното строителство и инженерната инфраструктура, а най-голяма стойност е отчетена в инженерната и ВиК инфраструктурата.

Източник: https://investor.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *