• нд. юли 14th, 2024

Държавата изтегли още 200 млн. лв. заем при влошаващи се условия

Bychaspic

юли 9, 2024

Министерството на финансите пласира 6-годишна емисия държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност 200 млн. лв. На проведения на 8 юли 2024 г. аукцион е постигната среднопретеглена годишна доходност от 3.82%, която обаче е по-висока от постигнатия резултат на подобен аукцион от 10 юни (3.54%).

Всъщност статистиката на МФ показва, че условията, при които държавата се финансира от вътрешния пазар се влошават постоянно от началото на годината. За сравнение, при търга на 15 май, когато отново бяха пласирани 200 млн. лв. под формата на 6-годишни ДЦК, при 3.35% средна годишна доходност.

Общият размер на подадените поръчки е 259.4 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.3. И тук има продължаващо влошаване на показателя, след като през юни коефициентът беше 1.33, а през май – 2.23. Т.е. инвеститорите имат все по-малък интерес към българския дълг.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките – 79.9%, следвани от застрахователните дружества – 10.2%, пенсионните фондове –  9.5%, инвестиционните посредници – 0.3%  и други инвеститори – 0.1%.

Източник: https://economic.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *