• нд. юли 21st, 2024

Програма за София е готова, очаква се да бъде приета от СОС през ноември

Bychaspic

окт. 14, 2021
Програма за София е готова, очаква се да бъде приета от СОС през ноември

Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Новата Програма за София, изготвена от „Софияплан“, е готова и беше представена в рамките на обществено обсъждане тази вечер.  Програмата е стратегически документ, който определя целите за развитие на Столична община за периода 2021-2027 г. Тя очертава приоритетни зони за въздействие и тематични, междусекторни и общински проекти, които впоследствие ще бъдат развити в конкретни и интегрирани проекти, стана ясно по време на представянето.

Изпълнението им ще се финансира както с публични, така и с частни средства. Публичните средства ще са европейски, национални и общински. Програмата трябва да се реализира в партньорство между държавната и общинската администрация, бизнес и граждански организации, инициативни групи, изследователи, университети, училища и всеки гражданин, който иска да допринесе за развитието на населеното си място.

Европейските средства ще се предоставят за частично финансиране на проекти, в които са включени поне няколко партньора от различен тип. Това означава, че бенефициенти могат да бъдат не само общините, а също бизнеси и граждански организации.

Проектите ще могат да кандидатстват за европейско финансиране от различни програми – всички секторни програми на ЕС като тази за развитие на регионите, за образование, околна среда, развитие на човешките ресурси, програмите за териториално и транснационално сътрудничество и други програми. През този период ще работят и Фондът за справедлив преход, който подпомага прилагането на европейската Зелена сделка, и Планът за възстановяване и устойчивост на България. Към тези възможности за финансиране се прибавят и средства от общинския бюджет и възможностите за държавно субсидиране на общините.

Още по темата

Програма за София ще служи за обединяване и насочване на финанси към приоритетните райони и проекти, стана ясно още по време на представянето. Това ще са проектите, в чиято реализация ще се включат различни партньори и ще гарантират европейското развитие на общината.

„През този програмен период за реализация на целите ще се очаква не само европейско финансиране, но и самоучастие. Това означава, че ще се интегрират европейски, национални, общински, частни и всякакви други видове средства за постигане на целите“, каза арх. Любо Георгиев от „Софияплан“. Програма за София на практика е пътеводител за общинския бюджет на София през следващите седем години и също така служи като аргументация на Столична община в нейните заявки към държавния бюджет, допълни той. „Надяваме се, че програмата може да е ориентир и за бизнеса в неговите инвестиции, защото насочва къде има потенциал и дефицити в една или друга сфера“, отбеляза арх. Георгиев. Тя може да бъде оценка и за всяка проектна идея, която кандидатства за европейски средства по Програмата за развитие на регионите.

Сред 14-те цели, които Програма за София си поставя, са постигане на по-чиста и здрава жизнена среда, повишаване на енергийната ефективност и локалното производство на възобновяема енергия, преход към кръгова икономика, подобряване на транспортната свързаност, повишаване качеството и ефективността на техническата инфраструктура, по-успешно опазване на културното богатство, намаляване на социалните неравенства, подобряване на достъпа до жилища и на тяхното качество. Всяка от тези цели е придружена с поредица от мерки, които са общо 102. „Всяка мярка има отношение към определена цел, но начинът, по който сме структурирали програмата, предвижда всяка мярка да подпомага поне още една цел, т.е. това е аспектът на интегрираност, който търсехме. Действията, описани в Програма за София, целят постигането на положителен ефект в повече от една сфера и повече от една територия“, обясни арх. Георгиев.

Като примери за дейности, с които работи Програма за София, той посочи изграждането на обекти на зелената система за широко обществено ползване в рамките на зелените клинове, преход от консумиращи енергия сгради към произвеждащи за собствени нужди чрез използването на възобновяеми енергийни източници, обновяване на общински лечебни заведения, обновяване и модернизация на мрежата от читалища, развитие и разширяване на капацитета на социалните услуги и развитие на социалните предприятия, изграждане и въвеждане на нови обособени трасета за градския транспорт.

Всичко това има своята цена, като тя ще зависи от икономическия растеж на София. При песимистичния сценарий на нулев растеж се предвижда бюджетът на Програма за София да бъде 5,4 млрд. лв. При реалистичен сценарий за растеж от 2% бюджетът е 5,9 млрд. лв., а при оптимистичния сценарий за ръст от 5% той достига 6,7 млрд. лв. Основният източник на финансиране ще бъдат европейските програми, но ще се разчита и на местно държавно, общинско и частно финансиране.

Като разлика с предишния програмен период арх. Георгиев посочи възможността сега да се инвестира не само в определени фиксирани зони, а в различни части от територията на София, възможността за реализиране на междуобщински проекти и предложението за създаване на звено за управление, чиято роля ще бъде да насърчава развитието на проекти, да събира информация, да прави предложения за актуализация.

„Интересното е, че Българската православна църква реагира първа. Имаме писмо от патриарха с предложение за проекти за обновяване на православни храмове“, каза по време на представянето главният архитект на София Здравко Здравков.

До 1 ноември могат да се дават писмени предложения и препоръки. Работата след това ще бъде свързана с обобщаването им и изготвянето на конкретни проекти. Очаква се Програма за София да бъде одобрена от Столичния общински съвет още през ноември, така че до края на годината да бъде финализиран докладът и той да бъде внесен в МРРБ, каза арх. Здравков.

Догодина предстои създаване на Звено за управление, което да журира проектите и да определя кои от тях ще получат конкретно финансиране. „При необходимост от допълване на списъка с проекти това ще бъде възможно през целия програмен период след преминаване през съответните процедури“, уточни главният архитект.

Източник: https://investor.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *