• ср. юли 24th, 2024

Държавният дълг на България ще надхвърли 30% от БВП до 2027 г.

Bychaspic

май 2, 2024

Едно от основните конкурентни предимства на българската икономика спрямо региона е ниското ниво на държавния дълг. Страната има второто най-ниско съотношение дълг/БВП в рамките на Европейския съюз, след Естония, но според новата Конвергентна програма, изготвена от Министерството на финансите, делът ще надхвърли 30% от БВП през 2027 г.

Основна причина за това са планираните дефицити от около 3% през следващите няколко години, заложени в тригодишната фискална прогноза на бившия министър Асен Василев.

Държавният дълг в края на 2023 г. достигна 42.4 млрд. лв., което представляваше годишен ръст с около 4.5 млрд. лв. Съотношение засега остава сравнително ниско (23.1%), което се дължи на номиналното нарастване на брутния вътрешен продукт.

Прогноза за дълга

Според Конвергентната програма за 2024 г. се очаква държавният дълг да достигне 49.9 млрд. лв. Това означава, че съотношението на дълга към БВП ще се покачи до 25% към края на годината. За 2024 г. е планирано да бъде поет рекорден нов държавен дълг за 11.7 млрд. лв., като вече бяха изтеглени 200 млн. лв., а още 500 млн. лв. се предвижда да бъдат изтеглени през май. Тази година се планира и изплащането на около 3.4 млрд. лв. падежиращ дълг.

За следващата 2025 г. се планира ново дългово финансиране за 11.6 млрд. лв., като следва да бъде рефинансиран около 3.6 млрд. лв. дълг. Догодина задлъжнялостта ще достигне 57.7 млрд. лв., а с това съотношението дълг/БВП догодина ще достигне 27.3%.

За 2026 г. се предвижда поемането на нови 11.7 млрд. лв. до общо 66.8 млрд. лв., в т.ч. 2.8 млрд. лв. за рефинансиране. Тогава съотношението между дълга и БВП ще достигне 30%.

За последната разглеждана година, а именно 2027 г. се предвижда поемането на нов дълг от 9 млрд. лв., в т.ч. 3.6 млрд. лв. за рефинансиране. Общо в края на 2027 г. се предвижда държавният дълг да достигне 72 млрд. лв. Именно тогава се предвижда съотношението на дълга към БВП да достигне 30.7%.

графика съотношение дълг/БВП

Съотношението на дълга към БВП в публикуваната от МФ Конвергентна програма е по-високо от заложеното в средносрочната бюджетна прогноза от края на миналата година, като основна разлика е размерът на номиналния БВП на България. При прогнозата от миналата година изчисленията бяха правени при около 191 млрд. лв. БВП за 2023 г., докато в програмата сега се използват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), които показват, че размерът на българската икономика е едва 184 млрд. лв.

Повече разходи за лихви

Според Програмата лихвените плащания по държавния дълг на България ще нараснат от около 0.4% от БВП през 2023 г. до 0.7% през 2024 г. и 1.2% до 2027 г. в резултат както на нарастването на дълга, така и на по-високите лихвени проценти.

Източник: https://economic.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *