• вт. юни 25th, 2024

ТЕЦ „Марица Изток 2“ отново влиза в микса, АЕЦ-ът замества ТЕЦ 3

Bychaspic

юни 5, 2024

Очаквано служебният министър на енергетиката Владимир Малинов със своя заповед включи производството на ТЕЦ „Марица Изток 2“ в енергийния микс за бита и през новия регулаторен период – от 1 юли. Решението му всъщност продължава това на бившия служебен енергиен министър Росен Христов, който преди година също включи скъпия ток на държавния ТЕЦ в цената за домакинствата.

Всъщност и двете заповеди се базират на решението на Народното събрание от 31 януари 2020 г., с което депутатите задължиха Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира работата на въглищните топлоелектрически централи.

Въпреки включването на скъпия ток от въглища в микса Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) очаква най-малкото поскъпване за крайните битови потребители от десетилетие – с под 2%. Новите цени на тока вече бяха заявени от електроразпределителните дружества и предстои окончателното им одобряване на 1 юли. 

Повече скъп ток от ТЕЦ „Марица Изток 2“

Заповедта на Малинов е издадена на 31 май и е за 2.628 млн. MWh от ТЕЦ 2 за целия 12-месечен период, за миналата година квотата ѝ беше 2.2 млн. MWh. Така, държавната централа ще продължи да работи с два блока с обща мощност 300 MW, а скъпата електроенергия от тях трябва задължително да бъде изкупена от обществения доставчик Национална електрическа компания (НЕК).

Разлика в цената на тока от ТЕЦ „Марица Изток 2“ спрямо миналата година също има – сега централата е поискала да го продава за 280.74 лв./MWh. След корекция от КЕВР обаче тя е намалена до 275.98 лв. За сравнение, цената миналата година беше 318 лв./MWh. Причината за поевтиняването е в по-ниската прогнозирана цена на квотите за въглеродни емисии, която тази година е 70 евро за тон, докато миналата беше 85 евро за тон.

Именно емисиите са и най-големият разход за въглищната централа. През новия регулаторен период дружеството ще емитира 10 519 491 тона парникови газове, като цялото количество ще бъде закупено по пазарни цени. Така централата ще трябва да даде над 1.4 млрд. лв. за тях.

За сравнение, за следващия регулаторен период Комисията е определила годишна пазарна цена на тока в размер на 88.50 евро/MWh, или 173.09 лв./MWh, което е близо 100 лв. под цената от държавния ТЕЦ.

АЕЦ „Козлодуй“ замества „Марица Изток 3“

Известно е че, от всички електрически централи, които осигуряват базов товар в електроенергийната система на България, „АЕЦ Козлодуй“ произвежда с най-ниска себестойност. Цената, на която АЕЦ-ът ще произвежда ток тази година, ще е 65.47 лв./MWh.

Общото очаквано количество електрическа енергия от атомната електроцентрала, предназначено за регулирания пазар, е 5 943 500 MWh, като е увеличено с 2 001 500 MWh спрямо миналата година. Целта е тези количества да компенсират отпадането „КонтурГлобал Марица Изток 3“, която спря работа в края на февруари, тъй като и изтече договорът с НЕК за изкупуване на тока.

В средата на май обаче американският ТЕЦ е поискал от енергийния министър да бъде включен в общата годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни първични енергийни източници. В доклада на КЕВР се обяснява, че ако дружеството бъде включено в посочената квота, съответстващите му разходи ще бъдат компенсирани от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Източник: https://economic.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *