• ср. юни 19th, 2024

Финансовата инспекция проверява инхаус договори на Цеков

Bychaspic

май 31, 2024

Вътрешен одит, възложен от служебния регионален министър Виолета Коритарова, открива нарушения при инхаус възлагане на два договора, сключени по времето на бившия редовен министър Андрей Цеков. Те са между ресорното ведомство и „Националния център за териториално развитие“, който се явява проектантски и консултантски център към министерството.

В прессъобщението се посочва, че одитният доклад е изпратен по компетентност на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), тъй като

една от основните констатации на одиторите е, че към момента на представяне на техническите предложения за изпълнение на двата договора, НЦТР ЕАД не предлага собствен ресурс за изпълнението им, а на трети лица.“

Изрично се посочва, че контрактите са сключени от предходното ръководство на МРРБ в периода 11 – 20 декември 2023 г. и са с обща стойност 2.5 млн. лв. Нередностите създават риск средствата да не бъдат възстановени, а да останат за сметка на бюджета на МРРБ.

Единият договор с нарушения при възлагането е „Организация, управление и консултиране в областта на строително-информационното моделиране на инвестиция С10.16 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително-информационното моделиране в инвестиционното проектиране и строителството, като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България, по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)“. Неговата стойност е 2 397 600 лв. и се изпълнява с финансиране от НПВУ.

Вторият договор е „Проект за ИОУП за цялата територия на Община Царево и екологична оценка към него“ на стойност 153 600 лв.

Извършената проверка е установила, че част от посочените експерти в екипите за изпълнение не са били в трудови или друг вид правоотношения с НЦТР ЕАД преди сключването на договорите. Одитът констатира, че към момента на представяне на техническите предложения за тяхното изпълнение, кандидатът не разполага със собствен ресурс за изпълнение на услугата. Това противоречи на изискването на Агенцията за обществени поръчки за прилагане на изключенията от ЗОП за сключване на инхаус договори.

Липсват и декларации за ангажираност за част от експертите, които не са на трудов договор към НЦТР ЕАД. Това също не дава увереност, че дружеството ще разполага с ресурс за изпълнение на двата договора за целия период на действието им, което е част от минималните изисквания на Възложителя, се казва още в одитния доклад.

Одиторите на МРРБ провериха сключването и на трети инхаус договор в същия период с предмет: „Цялостен преглед и предварително проучване на обхвата и задачите за предстоящата актуализация на Морския пространствен план на Република България 2021-2035- етап 1“. При инхаус възлагането на стойност 249 600 лв., но не са установени нарушения.

Източник: https://economic.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *