• ср. юли 24th, 2024

Цената на газа намалява със 7% за май

Bychaspic

май 2, 2024

Цената на природния газ за месец май пада със 7% до 54.70 лв./MWh, което е най-ниската стойност от две години насам за този период. Тя беше утвърдена с решения на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в четвъртък. Това е стойността, на която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от два различни източника за доставка. В ценовия микс за май е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 76.56 % от потреблението за месеца и допринасят за постигането на благоприятни цени на синьото гориво.

Вторият източник за доставка на природен газ са закупените от „Булгаргаз“ количества след проведен търг на Газов хъб „Балкан“ на 30 април, проведен след като общественият доставчик не получи доставки от газовия терминал в Александропулис, по сключен договор с търговец за доставка на втечнен природен газ. Причината е, че началото на търговската експлоатация на гръцкия газов терминал беше отложена за 20 май.

С оглед променените условия за доставка на природен газ регулаторът извърши проверка на постъпилите данни от проведения търг на „Газов Хъб Балкан“ и в съответствие с нормативните изисквания ги отчете в окончателното си решение за утвърждаване на цената на природния газ за месеца. Предложената от „Булгаргаз“ цена от 54.76 лв./MWh беше намалена на 54.70/MWh. Допълнително са намалени разходи, формиращи компонентата „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“. 

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за май – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

Източник: https://economic.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *